ДРАГАН РЕЉИЋ, ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА Рођен у Пљевљима, у Републици Црној Гори, 04.06.1952. године. Завршио је гимнзију и Економски факултет у Београду. Као дипломирани економиста, радио је у "Колубара грађевинар" доо у Лазаревцу, у "Шик" у Крушевцу, а затим од 1982. године, до навршења радног века, био је директор хотела "Србија" у Сурдулици. Решењем Скупштине општине Сурдулица, број 023-7/18-01 од 12.03.2018. године, именован је за председника Надзорног одбора ЈП "Водовод" Сурдулица, а разрешен је решењем број 023-5/19-01 од 2.12.2019. године. Решењем Скупштине општине Сурдулица, број 020-61/20-01 од 12.09.2020. године, поново је именован и то за члана Надзорног одбора.