Рођен у Врању, у Републици Србији, 08.01.1957. године. Дипломирао је на Хемијском факултету у Скопљу, стекавши звање дипломираног инжењера хемије. Радио је у образовном центру и средњој школи "Јосип Броз Тито" у Сурдулици, у погону "Галенике" у Сурдулици, у дому за децу и омладину и Основној школи "Пера Мачкатовац", у гимназији "Светозар Марковић" у Сурдулици, а од 2001. године, запослен је у ЈП "Водовод" Сурдулица, на радном месту руководиоца радне јединице питке воде. Решењем Скупштине општине Сурдулица, број 023-7/18-01 од 12.03.2018. године, именован је, из реда запослених, за члана надзорног одбора ЈП "Водовод" Сурдулица.