Рођена је 21.09.1973. године у Сурдулици. Дипломирала је на Биолошком факултету Универзитета у Београду. Као дипломирани биолог ради у ЈП „Водовод“ у Сурдулици од септембра 2005-те године, где руководи радом у микробиолошкој лабораторији на постројењу за прераду и производњу питке воде „Калифер“. Решењем Скупштине општине Сурдулица број: 022-16/21-01 од 09.06.2021. године именована је из реда запослених за члана Надзорног одбора ЈП „Водовод“ у Сурдулици.