Рођен у општини Сурдулица, у Републици Србији, 01.12.1969. године. Дипломирао је Машинском факултету у Нишу, стекавши звање дипломираног инжењера машинства. Од 1998. године, запослен је у ЈП "Водовод" Сурдулица, од 2018. године на радном месту извршног директора техничког сектора Решењем Скупштине општине Сурдулица о именовању директора јавног предузећа „Водовод“ Сурдулица, број 020-60/20-01 од 12.09.2020. године, именован је за вд директора ЈП „Водовод“ Сурдулица.

Рођен у општини Лебане, у Републици Србији, 06.05.1961. године. Дипломирао је на Грађевинском факултету у Нишу, стекавши звање дипломираног грађевинског инжењера. Радио је грађевинској радној организацији "Радан" Лебане. Од 1988. године, запослен је у ЈП „Водовод“ Сурдулица, у ком периоду је одређено време био председник општине Сурдулица. Од 2018. године је на радном месту извршног директора ЈП „Водовод“ Сурдулица

Игор Богдановић је рођен 24.08.1967. године у општини Сурдулица. Дипломирао је на Грађевинском факултету у Нишу, стекавши звање дипломираног инжењера грађевинарства. Поседује лиценцу одговорног извођача радова.У ЈП „Водовод“ Сурдулица, ради од 20.08.1996. године. У периоду од 2001. до 2004. године, именован је за директора ЈП „Водовод“ Сурдулица, као и током 2008. године. Од септембра 2020. године је на радном месту извршног директора техничког сектора.