Јавне набавке 2020 годинa

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА:"ПОГОНСКО ГОРИВО БЕНЗИН И ДИЗЕЛ "

Обавештење о покренутом поступку јавне набавке
ЛИНК ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ПОРТАЛУ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Одржавање (сервисирање) возног парка: Путничка возила, теретна и радна возила ЈН (1.2.3. ЈНМВУОС01/20) "

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 1
Одлука о закључењу оквирног споразума ПАРТИЈА 2
Одлука о закључењу оквирног споразума ПАРТИЈА 1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће --ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/20"

Обавештење о обуставу поступка за ПАРТИЈУ 4
Одлука о обуставу поступка за ПАРТИЈУ 4
Одлука о додели уговора за Партију 4 након поновљене стручне оцене
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту парава за Партију 4
Обавештење о закључењу уговора Партија 1, Партија 2 и Партија 3
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Осигурање , имовине, лица, осигурање од одговорност из делатности и аутоосигурање--ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/20 "

Обавештење о закључењу уговора Партија 1
Обавештење о закључењу уговора Партија 2
Обавештење о закључењу уговора Партија 3
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Јавне набавке 2019 годинa

НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП"ВОДОВОД"Сурдулица (јн бр ЈНМВД04/19) "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

КОНТЕЈНЕРИ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД 1,1М3...(јн бр ЈНМВД05/19) "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

РЕПАРТУРНЕ СПОЈНИЦЕ, МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦЕ И АДАПТЕРИ(јн бр.1.1.3. ЈНМВДОС03/19) "

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА:ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ(1.1.1- ЈНМВДОС01/19) "

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Измена конкурсне документације број:1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА:" Погонско Гориво: Бензин и Дизел ЈН (1.1.2.ЈНМВД02/19). "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Одржавање (сервисирање) возног парка: Путничка возила, теретна и радна возила ЈН (1.2.4. ЈНМВУОС04/19). "

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 2
Одлука о закључењу оквирног споразума ПАРТИЈА 2
Одлука о закључењу оквирног споразума ПАРТИЈА 1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће --ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/19"

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 ,Партију 2 и Партију 3
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Осигурање , имовине, лица, осигурање од одговорност из делатности и аутоосигурање--ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/19 "

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2
Одлука о додели Уговора за Партију 3
Одлука о додели Уговора за Партију 2
Одлука о додели Уговора за Партију 1
Конкурсна документација- Измена број: 1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Јавне набавке 2018 годинa

НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-јн. 1.1.4- ЈНМВД04/18 "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ОДРЖАВАЊА ДЕПОНИЈЕ СМЕЋА НА БУБАВИЦИ-јн бр.1.2.5 ЈНМВУ05/18 "

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

РЕПАРТУРНЕ СПОЈНИЦЕ, МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦЕ И АДАПТЕРИ-јн бр.1.1.3. ЈНМВДОС03/18 "

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА: ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ ЈН 1.1.1. ЈНМВДОС01/18 "

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА:" Погонско Гориво: Бензин и Дизел ЈН 1.1.2.ЈНМВД02/18 "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Одржавање (сервисирање) возног парка: Путничка возила, теретна и радна возила ЈН (1.2.4. ЈНМВУОС04/18). "

Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ПАРТИЈА 2
Одлука о закључењу оквирног споразума ПАРТИЈА 2
Одлука о закључењу оквирног споразума ПАРТИЈА 1
Обавештење о продужењу рока
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Услуге хватања и збрињавања мачака и паса луталица -ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.3 ЈНМВУ03/18 "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће --ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/18"

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Осигурање , имовине, лица, осигурање од одговорност из делатности и аутоосигурање--ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/18 "

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3
Одлука о додели Уговора за Партију 3
Одлука о додели Уговора за Партију 2
Одлука о додели Уговора за Партију 1
Измена број1 Конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Јавне набавке 2017 годинa

НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ бр. 1.1.4-ЈНМВД04/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Одржавања депоније смећа на бубавици у с.Загужање Сурдулица 1.2.5 ЈНМВУ05/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

РЕПАРТУРНЕ СПОЈНИЦЕ, МУЛТИ ЏОИНТ СПОЈНИЦЕ И АДАПТЕРИ-јн бр.1.1.3. ЈНМВДОС03/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Одлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА: ФИТИНЗИ И ВЕНТИЛИ ЈН 1.1.1. ЈНМВДОС01/17 "

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 3
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 2
Одлука о закључењу оквирног споразума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА:" Погонско Гориво: Бензин и Дизел ЈН 1.1.2.ЈНМВД02/17 "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Одржавање (сервисирање) возног парка: Путничка возила, теретна и радна возила ЈН (1.2.4. ЈНМВУОС04/17). "

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 2
Одлука о закључењу оквирног споразума партија-2
Одлука о закључењу оквирног споразума партија-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Услуге хватања и збрињавања мачака и паса луталица -ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.3 ЈНМВУ03/17 "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће-ЈАВНА НАБАВКА бр. . 1.2.2 ЈНМВУ02/17 "

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели Уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА:"Осигурање , имовине, лица, осигурање од одговорност из делатности и аутоосигурање--ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1 ЈНМВУ01/17 "

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
Одлука о додели Уговора за партију 1
Одлука о додели Уговора за партију 2
Одлука о додели Уговора за партију 3
Измена конкурсна документација број 1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда