Одлука о увођењу минималне зараде
Одлука о исплати регреса за коришћење годишњег одмора
Одлука о водоводу
Одлука о канализацији
Одлука о комуналном уређењу и хигијени на територији општине Сурдулица
Одлука о пијацама
Одлука о димничарским услугама
Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса (2014. година)