ДРАГАН МИЦИЋ, дипломирани просторни планер из Јелашнице, општина Сурдулица. Рођен у Владичином Хану 13.03.1960. године. Живи у Јелашници. Основну школу је завршио у Јелашници, средњу школу у Владичином Хану, гимназија „Јован Скерлић“. Природно математички Факултет је завршио у Београду , одсек: географија,смер: просторно планирање. Од 1990. до 1994. године,ради у Фонду за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица. Од 1994. до 2000. године, ради у општини као шеф општинске инспекције. Од 2000. до 2011. године, ради у Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица, где је у том периоду, седам година био директор. Од 2011. године ради у општини Сурдулица, као помоћник председника општине у области комуналне инфраструктуре. Члан је Скупштине инжењерске коморе Србије. Решењем Скупштине општине Сурдулица, број 020-61/20-01 од 12.09.2020. године, именован је за председника Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Сурдулица. Ожењен, отац две кћери.