ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА ЈЕ ДИСЛОЦИРАНА НА ЛОКАЦИЈУ СТАРЕ ШУМСКЕ УПРАВЕ24.05.2023. године

                                               

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ У ЈП „ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА

 

 

 

 

 

 

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација

Ниво квалификације

Неодређено време

Одређено време

Укупан број

84

4

VII

10

/

VI

3

1

V

11

/

IV

22

3

III

16

/

II

3

/

I

19

/

 

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања

5

(ангажовани по основу уговора о обављању привремених и повремених послова)

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години

 

 

6

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години

 

 

2

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у изнад дозвољеног процента (70%) у текућој календарској години

 

 

 

/

 

 

 

 


27.04.2023. године

                                               

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ У ЈП „ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА

 

 

 

 

 

 

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација

Ниво квалификације

Неодређено време

Одређено време

Укупан број

86

4

VII

10

/

VI

3

1

V

11

/

IV

23

3

III

16

/

II

3

/

I

20

/

 

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања

5

(ангажовани по основу уговора о обављању привремених и повремених послова)

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години

 

 

6

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години

 

 

2

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у изнад дозвољеног процента (70%) у текућој календарској години

 

 

 

/

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се корисници комуналних услуга да шалтер наплатне службе неће радити у понедељак-01.05.2023, већ у уторак-02.05.2023. године, у интервалу од 07,00-15,00 часова.

Користимо прилику да још једном напоменемо да је локал наплатне службе премештен у локал где је био шнајдер Хипик.

                                                                                                            ЈП „Водовод“ Сурдулица

 

 

18.04.2023. године

                                               

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ У ЈП „ВОДОВОД“ СУРДУЛИЦА

 

 

 

 

 

 

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација

Ниво квалификације

Неодређено време

Одређено време

Укупан број

86

2

VII

10

/

VI

3

1

V

11

/

IV

23

1

III

16

/

II

3

/

I

20

/

 

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања

5

(ангажовани по основу уговора о обављању привремених и повремених послова)

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години

 

 

6

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години

 

 

2

Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у изнад дозвољеног процента (70%) у текућој календарској години

 

 

 

/

 


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се корисници комуналних услуга да ће шалтер наплатне службе радити и у петак, дана 14.04.2023. године, у интервалу од 07,00-15,00 часова и у суботу, дана 15.04.2023. године, у интервалу од 08,00-13,00 часова.

Шалтер наплатне службе НЕЋЕ радити у понедељак, дана 17.04.2023. године.

Користимо прилику да још једном напоменемо да је локал наплатне службе премештен у локал где је био шнајдер Хипик.

                                                                                 ЈП „Водовод“ Сурдулица