Четврти квартал 2021

Тромесечни извештај за четврти квартал

Трећи квартал 2021

Тромесечни извештај за трећи квартал

Други квартал 2021

Тромесечни извештај за други квартал

Први квартал 2021

Одлука о усвајању
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања-обрасци
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања-образац 12
Извештај о реализацији програма пословања на дан 31.03.2021.
ОДСТУПАЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА