Други квартал 2023

Одлука о усвајању 2 квартал
Обрасци II квартал
Образац 12 Извештај о степену усклађености II квартал
Извештај о реализацији Програма пословања II квартал

Први квартал 2023

Тромесечни извештај за Први квартал